Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Розрахунок системи охолодження сопла рідинного ракетного двигуна : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи конвективного теплообміну» для студентів напряму підготовки 6.040204 «Прикладна фізика и наноматериалы»

Книжкове видання