Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Англо-українсько-російський словник міжнародної комунікації: наука, техніка, освіта, журналістика : вид. 2-ге, доопрац. = International Сommunication: Science, Technology, Education, Journalism (English-Ukrainian-Russian Dictionary)

Книжкове видання