Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Хімія, фізика та технологія поверхні : тези доп. Всеукр. конф. з міжнар. участю, присвяченої 85-річчю з дня народження академіка НАН України О.О. Чуйка та семінару «Наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали» (13–15 трав. 2015, Київ, Україна)

Книжкове видання