Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції : матеріали П’ятих Всеукр. Зарембівських наук. читань, присвячених 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька (Київ, 15 квіт 2015 р.): зб. наук. пр.

Книжкове видання