Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України = Centre of Mathematical Modelling of IAPMM named after Ya.S. Pidstryhach Ukrainian National Academy of Sciences. До 25-річчя від дня створ

Book