Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory: Proceedings of XIIІ International Seminar = Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль: матеріали доп. XIIІ Міжнар. семінару

Book