Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Увійти
Direct and inverse problems of electromagnetic and acoustic wave theory: рroceedings of XII International Seminar (Workshop) = Прямі та обернені задачі теорії електромагнітних та акустичних хвиль: матеріал. доп. XII Міжнародн. семінару

Book