Увійти

 Оголошення

Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України

 Новини

 Нові надходження - 2020 рік

Луїза Ільницька
На прикладі однієї знакової для української літератури книги, «Енеїди» 1798 р. І.П. Котляревського, простежено міжлітературні та міжнаціональні зв’язки у світовому культурному просторі. Вперше введено у науковий обіг відомості про виявлені у книгосховищах і архівах світу примірники цього видання. Зібрано також матеріали про примірники, які згадані лише у друкованих джерелах. Публікується прижиттєвий відгук 1801 р. німецькою мовою про «Енеїду» 1798 р. в журналі Геттінгенського університету.
У довідковій частині щорічника наведено табель-календар на 2020 рік, відомості про хронологію за найуживанішими календарями народів світу, основні величини для Сонця, Землі, Місяця й планет, ефемериди Сонця, Місяця і планет, час сходу та заходу Сонця й Місяця, моменти кульмінацій і фази Місяця, планетні конфігурації, відомості про видимість на небі великих планет і галілеєвих супутників Юпітера, про яскраві й змінні зорі, про туманності, комети, покриття зір Місяцем та астероїдами, метеорні потоки, затемнення та про інші небесні явища. У статтях розказано про сучасний стан досліджень в окремих галузях астрономії та подано інформацію про пам’ятні дати в історії астрономії та космонавтики.
Лобузіна К.В., Дубровіна Л.А., Гарагуля С.С. та ін.
Доводиться, шо тим самим бібліотеки трансформуються в активний сегмент електронної дослідницької інфраструктури. Розглянуто склад і зміст бібліотечних фондів, що задіяні в оцифруванні джерел наукової інформації, основні принципи участі бібліотек у цифрових гуманітарних проєктах та організації інноваційних систем управління науковою інформацією (Research Information System, RIS). Висвітлено досвід та подальші перспективи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у напрямку формування та розвитку системи сервісів, які спрямовані на підтримку наукових досліджень в Національній академії наук України.

 Нові надходження - 2019 рік

Вячеслав Корнієнко
У дев’ятій частині «Корпусу графіті Софії Київської» публікуються 546 графіті, що знаходяться на фресках колишніх північної зовнішньої та внутрішньої галерей Софійського собору, а також на мармуровому саркофазі Ярослава Володимировича («Мудрого»), що знаходиться у східній частини внутрішньої галереї. Епіграфічні пам’ятки публікуються з описом їх розташування, аналізом та інтерпретацією текстів, датуванням за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою частиною книги є низка покажчиків, які дозволяють читачеві легко відшукати кожен напис чи малюнок на сторінках книги.
І Всеукраїнський археологічний з’їзд є продовженням традиції українських археологічних конференцій. Матеріали З’їзду окреслюють основні напрямки роботи та проблематику досліджень у сучасній археологічній науці. Основною метою з’їзду став підсумок результатів польових робіт та аналітичних розробок в Україні впродовж останніх п’яти років та визначення напрямків подальших досліджень. Матеріали роботи З’їзду відображають тематичні напрямки, за якими працювали науковці у форматі секцій.
упоряд. Наталія Колб
Проаналізовано особливості забезпечення освітніх проблем національних меншин в Австро-Угорській монархії, Російській імперії, Другій Речі Посполитій. Досліджено освітню політику в Україні радянського періоду. Продемонстровано моделі реалізації права національних меншин на освіту в незалежній Україні.

 Нові надходження - 2018 рік

упоряд. Галина Боднар, Олена Лукачук, Леся Хлипавка
Підкреслено велику роль волонтерів як посередників між просторами війни та миру в сучасній Україні.
Тематика семінару: сучасні тенденції розвитку технології машинобудування; підготовка виробництва як основа створення конкурентоспроможної продукції; стан і перспективи розвитку заготівельного виробництва; удосконалення технологій механічної та фізико-технічної обробки поверхонь тертя і деталей машин; ущільнюючі технології та покриття; сучасні технології та обладнання в складальному і зварювальному виробництві; ремонт і відновлення деталей машин в промисловості і на транспорті, обладнання для виготовлення, ремонту і відновлення; технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів; технічний контроль і діагностика в машино- і приладобудуванні; екологічні проблеми та їх вирішення в сучасному виробництві.
V.T. Grinchenko, I.V. Vovk, V.T. Matsypura